Konfirmation 2021

Välkommen till Konfirmation 2021

Här kan du läsa mer om våra konfirmationsalternativ

läsåret 2020-2021


Konfirmationstiden är en tid för dig. För dina tankar, för ditt tvivel och för din tro. Kanske kommer du att lära känna dig själv bättre? Kanske kommer du att uppleva Gud?


Många som har konfirmerats innan dig pratar om att den här tiden har gett dem upplevelser och minnen för livet. Vi hoppas att du kommer att känna likadant.

Vi ses i höst!