Kontakt

Malin Karlsson 

Diakon

08-505 992 45

malin.karlsson@svenskakyrkan.se

David Kindbom

Präst

08-505 992 09

david.kindbom@svenskakyrkan.se